Gerilla pazarlamanın önemi

Alışılmışın dışındaki pazarlama yöntemlerini kullanarak yürütülen kampanyalara gerilla pazarlama ismi verilir.

Gerilla pazarlamanın kapsamındaki kampanyalar genellikle beklenmeyen zamanlarda ve beklenmeyen yerlerde yürütülür. Farklı bir tanım yapmak gerekirse firmaların mümkün olan en küçük bütçe ile geleneksel araçların yaratacağı etkinin üstüne çıkabilecek bir etki yaratabilecek pazarlama yöntemlerinin bulunması ve uygulanması olarak tanımlayabiliriz. Gerilla pazarlama diğer pazarlama stratejilerinden farklı olarak paraya ihtiyaç duyulmayan, daha çok hayal gücü ve enerji gerektiren bir pazarlama şeklidir. Bu pazarlama yöntemine tele pazarlama, kulaktan kulağa pazarlama ve broşürler gibi farklı pazarlama yöntemleri kombin edilir. Gerilla pazarlamasındaki amaç rakip firmalara küçük saldırılar yaparak zayıf noktalarından yıpratmayı hedeflemektir. Gerilla pazarlamasının ilk ortaya çıkış tarihi ise 1984 yılına dayanıyor. Jay Condrad Levinson tarafından bulunan gerilla pazarlama aynı kişi tarafından yıllar içinde geliştirilmiş ve o günden bu güne kadar da birçok firma tarafından kullanılan pazarlama stratejisi durumuna gelmiştir.

Gerilla Pazarlamasında Zaman Kavramının Önemi

Bu pazarlama şeklinde zamanlamanın önemi çok büyüktür. Zamanının boşa harcanmaması, hedeflere zamanında varılması, zamanın etkin bir şekilde kullanılması ve zamana uyum gerilla pazarlama konusunda çok önemlidir. Örneğin pazarlama sürecinin tamamlanmasından önce ortaya çıkması pazarın çok daha erken beklentiye girmesini sağlayabilir ve durum firmaların başarısızlığına neden olur. Pazara giriş sırasında firmaların gazete ve televizyon gibi iletişim kanalları ile güçlendirilmesi gerekir. Aynı zamanda bu süreç içerisinde tüketici beklentilerinin, siparişlerinin ve sorunların zamanında karşılanması gerekir.

Gerilla Pazarlama ve Geleneksel Pazarlama Arasındaki En Temel Farklar

Geleneksel pazarlamada pazarlama sürecinin işleyişindeki en önemli etken paradır, ancak gerilla pazarlamasında ise öncelik verilen konu zaman, enerji ve hayal gücüdür. Geleneksel pazarlamanın insanların aklını karıştıran bir yapısı vardır, gerilla pazarlama ise bu şekilde insanları oyalamaz ve direkt olarak gerçekleri anlatır. Geleneksel pazarlama stratejilerinde satış rakamları performansın ölçülmesini sağlarken, gerilla da önemli olan konu kar elde etmektir. Bu iki pazarlama arasındaki önemli farklardan bir tanesi de pazarlamaların odak noktasıdır. Geleneksel pazarlama genellikle yargılar ve deyim üzerine yapılır, gerilla ise insan davranışları ve psikoloji ile yakından ilgilidir. Çünkü gerilla pazarlama sisteminde tahminler ile kaybedecek zaman bulunmaz, müşterilerin satın alma kararlarının çok büyük bir kısmı bilinçaltı ile verilir.

Geleneksel pazarlamada amaçlanan satıştır. Satış yapıldıktan sonra firmalar müşterilerini unuturlar. Gerilla da ise müşteri her zaman önemlidir, her zaman takip edilir ve müşteri asla kaybedilmek istenmez. Aynı şekilde geleneksel pazarlamada firmalar yeni müşteriler bularak kendilerinin doğrusal açıdan büyütmek isterler, ancak gerilla pazarlama stratejilerinde eski müşterilere daha fazla önem verilir ve onların alışveriş yapmaları sağlanarak, onlar aracılığı ile yeni müşteriler elde edilmesi amaçlanır. Geleneksel pazarlama ile gerilla arasındaki en temel farklardan bir tanesi de teknolojidir. Geleneksel pazarlama teknolojin olanaklarından çok fazla yararlanmaz ancak gerilla pazarlama teknolojiyi sonuna kadar kullanır. Gerilla pazarlamasında genellikle küçük gruplar ve kişiler hedeflenmesine karşın geleneksel pazarlamada her zaman büyük gruplar hedef alınır.

Gerilla Pazarlama İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gerilla pazarlamasındaki en önemli konulardan bir tanesi sabırdır. Çünkü gerilla pazarlama stratejisi olmazsa olmaz değildir ve doğru zamanın sabırla beklenmesi gerekir. En önemli etkenlerden bir tanesi de şüphesiz hayal gücüdür. Ayrıca duyarlılık, girişken olmak, değişime ve yeniliklere sürekli olarak açık olmak, enerjik olmak, odaklanmak, sürekli olarak merak etme, öğrenme isteği ve cömertlik de gerilla pazarlamasında önemli olan özelliklerdendir.

Yazar hakkında Tüm iletileri göster

canercan98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *