Asp.Net Viewstate Özelliği

ASP ile tasarlanmış bir sayfada sayfa üzerindeki form elemanlarına değerler girip herhangi bir düğmeyi tıkladığınızda form elemanlarının içeriği silinir.Hele bir de ilgili form elemanı sayısı fazla ise baştan onları doldurmak oldukça sıkıcı olmaktaydı.ASP.NET sunucu kontrolleri Viewstate özellikleri vasıtasıyla bu duruma son verdiler.Ve oldukça büyük kolaylıklar sağlr.Bulunduğunuz sayfadan başka bir sayfaya geçseniz ve geri gelseniz bile form elemanlarının içeriği silinmez.Örnek olarak aşağıdaki elemanları Not Defteri İle yazın.Ve c:\inetpub\wwwroot klasörü altında Viewstate adı ile kaydedin.

<html>

<head>

<title>Viewstate</title>

<script runat=”server” language=”VB”>

Sub Tikla(s As Object,e As EventArgs)

<%–Kutunun içeriğini etikete aktar –%>

lblMesaj.Text=TXTAD.tEXT

End Sub

</script>

</head>

<body>

<form runat=”server”>

<asp:TextBox id=”txtad” runat=”server”/>

<%–Düğme içi tıklama olayını tanımla–%>

<asp:Button id=”btnTamam” Text=”Beni Tıkla” OnClick=”Tikla” runat=”server” />

<asp:Label id=”lblMesaj” runat=”server”/>

</form>

</body>

</html>

Bu kodlar form üzerinde bir metin kutusu,bir düğme ve bir Label elemanı yerleştirecektir.Kutuya isminiz girip düğmeyi tıkladığınızda kutu içindeki bilgi Label elemanına aktarılacak ve kutunun içeriği korunacaktır.Eğer bu durumda Görünüm menüsündeki Kaynak komutunu tıklaranız bu değerlerin VIEWSTATE isimli gizli bir form elemaında şifreleyerek saklandığını göreceksiniz.

 

Not:Eğer böyle bir durum istemiyorsanız o zaman ASP.NET sayfanızın en başına bu özelliği devre dışı bırakacak direktif kullanmak durumundasınız.Bu direktifin kullanam biçimi şu şekildedir.

<%@ Page Enable ViewState=”False” %>

Yazar hakkında Tüm iletileri göster

canercan98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *